به گزارش «نود اقتصادی» محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش شهرت و اعتبار بانک مرکزی اظهار کرد: تورم مصرف‌کننده ۴۷ درصد بود که فروردین امسال به ۳۸ درصد رساندیم. سال ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده رکورد زد و به ۱۰۳ درصد رسید ولی آن را به ۲۳ درصد رساندیم.