به گزارش «نود اقتصادی» نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: فراهم کردن بسترهایی برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها و مناطق مختلف کشور یک ضرورت است که به جد از طرف اتاق ایران پیگیری و حمایت می‌شود؛ چراکه رویکرد این رویدادها گذر از اقتصاد مبتنی بر منابع برای دست پیدا کردن به اقتصاد دانش‌محور و جذب سرمایه‌های جدید ریالی و ارزی است.

حسین پیرموذن، در حاشیه همایش کرمان آیدکس 2024 در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: الگوپذیری ازاین‌رویداد در سطح همه استان‌ها اقدامی مؤثر در مسیر جذب سرمایه‌های جدید است. این همایش بین‌المللی فرصت ارزشمندی برای تحقق توسعه پایدار در استان کرمان است و به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با گذر از اقتصاد منبع محور و پایه‌ریزی توسعه اقتصادی بر مبنای دانش و فناوری منتهی می‌شود.

بر اساس اظهارات او همان‌طور که اقتصاد دانش‌محور با توسعه و اشتغال رابطه مستقیم دارد، علم به‌عنوان عامل اصلی تولید موردتوجه است؛ ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در بخش آموزش علوم، تحقیق و توسعه برای ماندگاری در این رقابت بین‌المللی ضروری است.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: رویداد بین‌المللی کرمان ‌آیدکس با حضور سفرا و مدیران ارشد کشورهای مختلف، فرصت مناسبی است تا با نگاهی جدید و گفتمان ‌محور، شاخص‌های توسعه پایدار کرمان را با استفاده از شیوه‌های فناورانه و جدید شناسایی کنیم و در راستای جذب هدفمند سرمایه‌ها در سطح بین‌المللی حرکت کنیم.

پیرموذن تحقق رشد ۸ درصدی بر اساس برنامه هفتم توسعه را مشروط به برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی دانست و افزود: معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین تلاش برای افزایش سطح رشد نرخ تشکیل سرمایه می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار، متوازن و بهبود وضعیت زندگی مردم منطقه باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران حضور نمایندگان تجاری کشورهای آسیایی و آفریقایی، سفرا و روسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای هدف در این همایش را بستر مناسب برای تلاقی سرمایه و ایده‌های جدید ارزیابی کرد و افزود: در این همایش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن، گردشگری، کشاورزی و … معرفی می‌شود و الگوپذیری از این ‌رویداد بین‌المللی و تعمیم آن به سایر استان‌ها می‌تواند تحول عظیمی در اقتصاد ایران رقم بزند.