به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی کشور، تخلیه و بارگیری بار در بنادر کشور طی سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۵۸ میلیون تن رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۱ درصدی داشته است.

براساس آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی، حجم تخلیه و بارگیری بار در بنادر کشور طی سال ۱۴۰۲ بالاترین مقدار تاریخی خود حتی نسبت به سال ۱۳۹۶ بوده است.