به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، براساس نتایج این پایش تعداد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت خارجی از ۲۶۴ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که ۱۲۹ مورد کمتر از سال ۱۴۰۱ در سال گذشته بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده است .
این گزارش در خصوص بخشنامه‌های صادره به تفکیک سازمان و وزارت‌خانه‌های مرتبط در سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۱ می افزاید: بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت صمت از ۱۲۲ مورد به ۳۶ مورد، سازمان ملی استاندارد از ۳۱ مورد به ۲۳ مورد، وزارت جهاد کشاورزی از ۱۲ مورد به ۵ مورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۸ مورد به ۳ مورد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۶ مورد به ۲ مورد، سازمان امور مالیاتی کشور از ۵ مورد به ۳ مورد و سازمان غذا و دارو از ۶ مورد به یک مورد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش نشان می دهد.
براساس این گزارش، در اسفند ماه سال گذشته تنها ۶ بخشنامه از سوی سازمان های مرتبط در امر تجارت خارجی به گمرک ابلاغ شد که در مقایسه با ۱۴ بخشنامه صادره در مدت مشابه سال ۱۴۰۱، کاهش ۵۷ درصدی داشته است.
همچنین بخشنامه‌های صادره از سوی سایر سازمان های مرتبط در حوزه تجارت خارجی نیز ۵۲ مورد بود. ‌