به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای شبکه شاپرک؛ در سال ۱۴۰۲ مجموع تراکنش‌های انجام شده در این شبکه (شامل تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها؛ اینترنتی و موبایلی) به ۴۹ میلیارد و ۳۰۸ میلیون مورد رسیده که نسبت به انجام ۴۴/۶ میلیارد تراکنش در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۰/۴ درصدی داشته است.

آمارهای شبکه شاپرک نشان می‌دهد تعداد ماهانه تراکنش‌های شاپرکی در سال ۱۴۰۲ بین ۴ تا ۴/۳ میلیون مورد بوده؛ عددی که در سال ۱۴۰۱ به‌طور میانگین بین ۳/۵ تا ۳/۹ میلیارد تراکنش است.