به گزارش «نود اقتصادی» علیرضا پیمان‌پاک، مشاور معاون اول در حوزه تجارت و بین‌الملل در ایکس نوشت: 

«با تامین ارز به موقع بانک مرکزی و همچنین استفاده از منابع رسوب شده در کشورهای همسایه، نهاده‌های دامی، کشاورزی و کالاهای اساسی تا مرداد ماه امسال تامین شده است. در حال حاضر تلاش حوزه بازرگانی وزارت کشاورزی جهت تامین اقلام مورد نیاز کشاورزان و دامداران عزیز برای فصل پاییز می‌باشد.»

بر این اساس، در حال حاضر 5 میلیون ذرت و 1.2 میلیون تن کنجاله در لنگرگاه، اسکله و انبارهای داخل کشور موجود است. 

علاوه بر این شرکت پشتیبانی امور دام 1 میلیون تن کنجاله سویا خریداری کرده که در حال بارگیری و حمل به سمت بنادر کشور است.