به گزارش «نود اقتصادی» مقایسه داده‌های معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲ درمجموع ۴۱ هزار و ۸۴۴ فقره ملک در پایتخت معامله شده که نسبت به معامله نزدیک به ۹۹ هزار فقره‌ای ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱ کاهش ۵۸ درصدی داشته است.

طبق این داده‌های بانک مرکزی ایران، معاملات ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲ کمترین مقدار معاملات مسکن از سال ۱۳۹۵ و حتی قبل از آن بوده است.

براساس این داده‌ها، معاملات مسکن سال ۱۴۰۲ کاهش ۷۵ درصدی نسبت به معاملات ۱۱ماهه سال ۱۳۹۶ داشته که اوج معاملات مسکن در تهران بوده است.
 
قابل ذکر است از آنجایی‌که بین ۷۰ تا ۷۵ و حتی ۸۰ درصد از معاملات مسکن در شهر تهران جزء معاملات سرمایه‌ای و سفته‌بازانه است، سقوط ۶۰ درصدی معاملات مسکن در سال گذشته و خروج گروه‌های مذکور از بازار و ناامیدی آنها از جهش قیمت‌ها، نشانه مهمی از موفقیت سیاست کنترل تورم دولت است.