به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، تعداد خودروهای تولید شده در کشور طی ۱۱ماهه ۱۴۰۲ به ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی داشته است.

براساس این آمارها، در ۱۱ماهه سال گذشته ۲۸۰ هزار دستگاه از خودروها توسط خودروسازان بخش خصوصی تولید شده که نسبت به تولید ۱۷۳ هزار دستگاهی ۱۱ماهه ۱۴۰۱ رشد ۶۱ درصدی داشته است.

آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد در سال گذشته سهم خودروسازان بخش خصوصی به ۲۲/۸ درصد رسیده که این مقدار دو برابر سهم خوردوسازان بخش خصوصی از تولید خودرو در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ است.