به گزارش «نود اقتصادی» درحالی که براساس قوانین تجارت اغلب کشورها، تخصیص پاداش به اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های زیان‌ده به‌عنوان یک جرم شناسایی شده، اما در کشورمان اغلب شرکتهای دولتی به رغم زیان‌دهی، به اعضای هیات‌مدیره خود پاداش تخصیص می‌دهند.

برای نمونه، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ شرکت مادرتخصصی مجری ساختمان‌های دولتی و عمومی درحالی زیان‌ده بوده که پاداش دریافت کرده‌اند.

قابل ذکر است برخی از کارشناسان معتقدند تخصیص پاداش به اعضای هیات‌مدیره شرکتهای زیان‌ده خلاف اصول اولیه قانون تجارت کشورمان نیز بوده اما جای تعجب است که وزارت اقتصاد تاکنون نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده است.