علیرضا میرغفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با «نود اقتصادی» در واکنش به ادعای احتمال افزایش بیشتر دستمزد کارگران در صورت ترک نکردن جلسه توسط نمایندگان کارگری اظهار کرد: این ادعا فرافکنی و فرار از مسئولیت است.

وی افزود: نمایندگان کارگران وقتی جلسه را ترک کردند که پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد به پیشنهاد وزیر کار و به اتفاق آرا توسط نمایندگان دولت و کارفرمایی تصویب شده بود.

میر غفاری گفت: نمایندگان دولت و کارفرمایی به این موضوع رای داده بودند و دیگر بحث افزایش بیشتر دستمزد مطرح نبود. حتی نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۲۲ درصدی دستمزد برای سایر سطوح را نیز داده بود. با این وجود انداختن تقصیر به گردن نمایندگان کارگری به نوعی ادعایی برای تطهیر کردن تصمیم نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایی است.

نماینده کارگران بیان کرد: تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به شکل غلطی اتفاق افتاد و می‌بینید که عده‌ای با مصاحبه کردن می‌خواهند خودشان را از این تصمیم غلط مبرا کنند.

🔸نرخ دستمزد اکنون تعیین شده و تمام مسئولیت آن به عهده کسانی ست که آن را مصوب کرده‌اند. نمایندگان گروه کارگری به هیچ عنوان در چنین تصمیم غلطی هیچ مسئولیتی ندارند.