به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران  در جلسه ای که  با حضور سید امیر برهانی نائینی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات، آقای محمد مجید فولادگر، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و علی بابائی مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری و تعدادی از شرکت های صادراتی دانش بنیان به منظور آشنایی صادرکنندگان با خدمات این صندوق  برگزار گردید، آقای  برهانی ضمن تشریح خدمات بیمه ای و ضمانت نامه ای صندوق از بسته حمایتی جدید ویژه صادرکنندگان محصولات دانش بنیان خبر داد.  وی اظهار داشت با تصویب هیات مدیره صندوق و به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان، صادرکنندگان دانش بیان می توانند با پشتوانه ضمانتنامه ای صندوق از سیستم صندوق های تامین کننده مالی (crowd funds) سرمایه در گردش تامین کنند. همچنین با این مصوبه در خصوص صدور ضمانتنامه اعتباری بانکی برای شرکت های دانش بنیان ده واحد درصد از وثائق نوع اول ایشان کسر خواهد شد. علاوه براین شرکت هایی که دارای رتبه اعتباری A وB باشند درصد وثائق آنها صفر در نظر گرفته خواهد شد.

در ادامه آقای پولادگر معاون وزیر صمت ضمن تبیین اهمیت صادرات محصولات دانش بنیان، این رشته صادراتی را پیشران سیاست های صادراتی وزارت صمت دانست و اظهار داشت  رویکرد مقام عالی وزارت با توجه به سوابق علمی و تجربی ایشان، اهتمام به صادرات محصولات دانش بنیان می باشد و این مورد را نکته مهمی در حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست. در پایان دو طرف ابراز امیدواری نمودند با حمایت های صندوق ضمانت صادرات شاهد استفاده بیشتر صادرکنندگان از خدمات صندوق ودر نهایت توسعه صادرات غیر نفتی باشیم .
در پایان تعدادی از صادرکنندگان سوالاتی در خصوص خدمات اعتباری صندوق مطرح نمودند که توسط مدیران و کارشناسان صندوق پاسخ لازم ارائه گردید.