به گزارش «نود اقتصادی» رصد داده‌های معاملات سامانه نیما (حواله‌های ارزی) نشان می‌دهد تا انتهای آذرماه ۱۴۰۲ میانگین عرضه ارز در سامانه نیما زیر ۲۵۰ میلیون دلار بوده که این میزان بین ماه‌های دی تا اسفند به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار و بعضا به بالای ۵۰۰ میلیون دلار نیز رسیده است.

همچنین از کل ارزهای عرضه شده تا مهرماه روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از آنها مشتری نداشته، اما در سه ماه اخیر به‌طورمیانگین حدود ۶۰ درصد از ارزهای عرضه شده روزانه بدون مشتری مانده و همچنین در دوماه اخیر به‌طورمیانگین بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از ارزهای عرضه شده در نیما خریدار نداشته است.

این وضعیت حکایت از آن دارد که بانک مرکزی دستِ پُری برای بازارسازی در بازار ارز دارد و نوسانات مقطعی می‌تواند توسط بازارساز مدیریت شود.