به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور این دوره آموزشی در ادامه دوره های گذشته می‌باشد که سازمان دامپزشکی کشور برای کارشناسان کشورهای مالی و.. برگزار کرده است همچنین بخشی از این دوره ی آموزشی با مشارکت موسسه سرم سازی رازی است.
 
 در این دوره موضوعاتی نظیر تولید واکسن، تکنولوژی ساخت واکسن، فرآورده های بیولوژیک و دانش واکسینولوژی به این کارشناسان آموزش داده می شود.
 
همچنین 15 مدرس از بخش های مختلف موسسه رازی در حوزه فرآورده های پزشکی و دامپزشکی(انسانی، دام و طیور)آموزش های این دوره 5 روزه را بر عهده دارند که به صورت علمی و تئوری برگزار می کنند.
 
 این اقدام جهت ارائه تکنولوژی به سایر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و نیازمند دانش می‌باشد.