دکتر کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص سیاست صدور گواهی ۳۰ درصدی سپرده اظهار کرد: دو هفته پیش و در اوج التهابات ارزی بانک مرکزی توانست با سیاست صدور گواهی ۳۰ درصدی سپرده بازار ارز را مدیریت کند.

در آن زمان نرخ ارز حتی تا نزدیک رقم ۶۰ هزار تومان هم پیش رفت ولی اجازه دادن به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی برای صدور ۲۷۰ هزار میلیارد تومان گواهی ۳۰ درصدی سپرده خاص توانست همزمان روند بازار ارز را برعکس کند و دیدید که قیمت‌ها تا رقم ۵۵ هزار تومان هم پایین آمد.

نمی‌توان این اقدام بانک مرکزی را بی‌تاثیر دانست و طرح گواهی سپرده حتما می‌تواند ادامه داشته باشد. گرچه برای مدیریت بازار ارز صدور گواهی سپرده یک اقدام موقتی به حساب می‌آید ولی به نظرم بانک مرکزی به درستی رای به ادامه این طرح داده است.