به گزارش «نود اقتصادی» محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران اظهار کرد: سال ۹۷ هم مثل الان عوارض صادراتی گذاشتند، سال ۹۸ دیگر نتوانستیم بیش از ۲۰۰ میلیون دلار صادر کنیم چون بازار جهانی به ما بی‌اعتماد شد.