به گزارش «نود اقتصادی» محاسبات از داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد به‌جز واردات مستقیم خودرو، ارزش واردات قطعات خودروهای سواری و تجاری، خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی، دوچرخه و موتورسیکلت طی ۱۰ ماهه درمجموع بیش از ۷/۲ میلیارد دلار بوده است.

قابل ذکر است با توجه به گستردگی تعداد تعرفه‌های این بخش، به‌نظر می‌رسد رقم واردات آن بیش از این رقم باشد، چراکه طبق محاسبات سازمان توسعه تجارت در ۷ ماهه امسال سهم بخش خودرو و نیرو محرکه از کل واردات کشور حدود ۱۵ درصد بوده است. با در نظر گرفتن واردات ۵۴/۴ میلیارد دلار ۱۰ ماهه، سهم خودرو و نیروی محرکه حدود ۸ میلیارد دلار خواهد بود.