به گزارش «نود اقتصادی» داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد درآمد سرانه ملی ایرانیان (تقسیم  تولید خالص ملی حقیقی بر جمعیت کشور) به بالاترین مقدار در ۱۲ سال اخیر رسیده است.

براساس این آمارها، در سال ۱۳۹۰ درآمد سرانه ملی ایرانیان به ۸ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان رسیده بود که با شروع تحریم‌ها و تکرار چندین سال رشد اقتصادی منفی، این میزان تا سال ۱۳۹۴ به کمتر از ۷ میلیون تومان رسید.
 
در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ این مقدار به ۷/۹ و ۸/۱ میلیون تومان و بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حدود ۷/۱ تا ۷/۶ میلیون تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۷/۹ و در سال ۱۴۰۱ به ۸ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان رسیده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این اتفاق مثبت ماحصل توجه به برخی از ظرفیت‌های بلااستفاده یا کمتراستفاده شده اقتصاد ایران است که در دو سال گذشته رخ داده است.