به گزارش «نود اقتصادی» شرکت پشتیبانی امور دام کشور در نظر دارد در راستای سیاست ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت و در اقدامی پشتیبانانه در حمایت از تولید ملی، ذخایر راهبردی گوشت مرغ کشور را برای سال ۱۴۰۳ از تولیدات داخلی  به جای  خارجی تدارک و  تامین نماید .

از کلیه زنجیره‌های تولید، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و تولید کنندگان گوشت مرغ، برای تولید مرغ به این منظور و انعقاد قرارداد  دعوت نماید.

متقاضیان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و نمونه قرارداد تا یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی در تهران به نشانی میدان ونک،خیابان برزیل شرقی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و در استان‌ها، به ادارات کل شرکت مراجعه و ضمن دریافت اسناد، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.