به گزارش «نود اقتصادی» حمید حسینی عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در خصوص توقف فعالیت بانک ملی ایران در عراق به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: بانک ملی ایران در عراق هیچ نقشی در مبادلات ارزی ایران و عراق نداشت. این شعبه در لیست تحریم بوده و فایده ای نداشته است. مبادلات تجاری ایران و عراق از مسیرهای قبلی همچنان در جریان است و اتفاق جدیدی نیفتاده است.