به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای منتشر شده از سوی دو اپراتور بزرگ تلفن‌همراه کشور، مجموع درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۱ این دو به حدود ۶۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

از این مقدار، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان آن برای گروه همراه‌اول و ۲۹/۵ هزار میلیارد تومان نیز درآمد عملیاتی ایرانسل بوده است.

قابل ذکر است طی دو سال اخیر درآمد عملیاتی دو اپراتور بزرگ کشور ۱/۷ برابر شده است.