به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای پژشکی قانونی کشور، طی سال گذشته تعداد ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی جان باخته‌اند. این تعداد طی سال ۲۰۲۲ در ترکیه ۵ هزار و ۲۲۹ نفر و در آلمان ۲۷۷۶ نفر بوده است.

به عبارتی، درحالی تعداد جمعیت سه کشور ایران، ترکیه  و آلمان تقریبا نزدیک به هم و در حدود ۸۳ تا ۸۴ میلیون نفر بوده، اما تعداد متوفیان تصادفات جاده‌ای در ایران ۴ برابر ترکیه و ۷ برابر آلمان است.

قابل ذکر است از آنجایی‌که عامل انسانی، تعداد و کیفیت خودروهای درحال تردد و کیفیت جاده‌ها بر تعداد کشته‌شدگان در تصادفات جاده‌ای موثر است، آمارها نشان می‌دهد در ترکیه ۲۸/۲ میلیون دستگاه وسایل نقلیه و در آلمان نیز ۴۸/۵ میلیون دستگاه وسایل نقلیه درحال تردد هستند.

در ایران براساس آمارهای رسمی ۲۶/۴ میلیون وسیله نقلیه دارای بیمه‌نامه بوده اما از تعداد کل وسایل نقلیه آمار دقیقی در دست نیست و تعداد کل آنها ۳۰ تا ۳۳ میلیون دستگاه برآورد شده است.

به‌عبارتی، در ایران کیفیت بسیار پایین خودروها و در مرحله بعدی، کیفیت جاده‌ها تاثیر قابل‌توجهی در افزایش مرگ‌ومیر دارد.