به گزارش «نود اقتصادی» محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی: حکمرانی ریال که مطرح می‌شود به معنی این است که پول ملی ما باید حکمرانی لازم را داشته باشد. به عنوان مثال در مراودات صورت گرفته با کشورهای مختلف پول و ارز جابجا می‌شود و نظارت درست و دقیقی صورت نمی‌گیرد که پژوهشکده پولی و بانکی و بانک‌ها می‌توانند به ما در این زمینه کمک کنند.

وی افزود: گرچه همه وظیفه تولید آمار در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست اما بانک مرکزی به عنوان دستگاه پاسخگو اصلی، باید در این زمینه ضعف‌های خود را برطرف کند که بتواند به مردم و فعالان اقتصادی کمک کند. موضوع دیگر پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد است که البته منبع اصلی آن خارج از کشور است اما ما هم باید پایداری کافی را داشته باشیم تا جلوی عواقب تکانه‌های وارد شده را بگیریم.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: بنابراین باید بتوانیم به خوبی پیش‌بینی کنیم و آثار منفی آن بر اقتصاد کشور را با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست به حداقل برسانیم. نمونه مثال آن شوک های اقتصادی در دهه‌های اخیر است.

فرزین گفت: مسئله دیگر انتظارات است. به عنوان مثال در زمینه ارز نیز تیم عملیات روانی دارند و علیه ما عملیات روانی می‌کنند، چراکه می دانند با این کار بازار ارز را با نوسان مواجه می‌کنند و به محض اینکه بازار ارز ثبات پیدا می‌کند برخی در خارج از کشور با مصاحبه‌هایی که می‌کنند بازار ارز را بهم می‌ریزند. اما باید گفت در حوزه ارزی در وضعیت بسیار خوبی هستیم و هیچ مشکلی نداریم.

وی عنوان کرد: نمی‌توان برخی آمار و ارقام را در زمینه ارزی اعلام کرد. با وجود اینکه در حوزه ارزی هیچ محدودیتی نداریم اما ارز را به هر کس می‌دهیم آن را رصد خواهیم کرد. در این میان اگر مردم به آمارهای تولید شده و بانک مرکزی اعتماد کنند، مشکلات حل می‌شود، چراکه در این برهه زمانی جنگ، جنگ روایت‌هاست. جنگ روایت بین روایت ما و روایت دشمن.