به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های مرکز آمار ایران قیمت میوه از تولیدکننده (خرید از کشاورز یا قیمت خرمن) تا بازار به‌طورمیانگین ۲ برابر و در برخی از میوه‌ها تا ۳ برابر افزایش پیدا می‌کند.

برای مثال قیمت گوجه فرنگی از کشاورز تا بازار ۲/۸ برابر می‌شود. قیمت هویج فرنگی ۲/۸ برابر، بادمجان ۲/۶ برابر، هندوانه ۲/۳ برابر، قیمت پیاز ۲/۱ برابر و قیمت خیار نیز در بازار ۲ برابر قیمت خرید از کشاورز به فروش می‌رسد. همچنین قیمت گوشت گاو و گوسفند نیز به ترتیب ۲/۶ و ۲/۳ برابر می‌شود.

قابل ذکر است کارشناسان دلیل این افزایش شدید قیمت در میوه‌ها از خرمن تا مصرف‌کننده را ناشی از حجم بالای ضایعات بخش کشاورزی و کم‌توجهی به فرایند بسته‌بندی، هزینه‌های بالای انبارداری، هزینه بالای حمل‌ونقل، تعداد بالای واسطه‌ها و مشکلات زنجیره توزیع می‌دانند. همچنین نبود کالای وارداتی جایگزین و امکان صادراتی فصلی نیز در ایجاد شکاف اثرگذار است.