به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، حجم صادرات گاز طبیعی مایع شده ایران در ۷ ماهه نخست امسال نزدیک به ۳/۸ میلیون به ارزش ۲/۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به صادرات مدت مشابه سال گذشته بلحاظ وزنی رشد ۱۳۹ درصدی و به لحاظ ارزش نیز رشد ۱۱۵ درصدی داشته است.