به گزارش «تود اقتصادی» فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور اظهار کرد: ورودی‌ سدهای کشور از ۱.۴۳ میلیارد متر مکعب در سال گذشته به ۱.۸۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است که نشان از رشد ۲۶ درصدی ورودی سدهای کشور دارد. در برنامه منابع و مصارف با توجه به افق روشنی که در پیش‌بینی‌ها پیش روی ما قرار دارد، تلاش می‌کنیم در کشت پاییزه محدودیتی را به بخش کشاورزی وارد نکنیم.