به گزارش «نود اقتصادی» سید حسن موسوی‌فرد کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: امروز مردم در شهرهای حاشیه تهران زندگی سگی دارند، تراکم شهر پردیس از بنگلادش و کراچی هم بیشتر است. سرانه سهم مسکونی هر ایرانی از زمین زیر ۳۰ متر و سهم هر آمریکایی ۷۰ متر است، یعنی دو برابر ما ایرانی‌ها. غربی‌ها شهرسازی اسلامی را خیلی بهتر از ما رعایت کردند.