به گزارش «نود اقتصادی» سید محمد آقامیری استاندار قم با حضور در بیت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، با این مرجع تقلید شیعیان دیدار و گفت‌وگو کرد و به ارائه گزارشی از پروژه‌ها و اقدامات مهم در استان پرداخت.

آیت‌الله ‌مکارم شیرازی در این دیدار از جدیت و تلاش‌های نماینده عالی دولت در استان قم، و پیگیری پروژ‌ه‌ها و اقدامات مربوطه قدردانی کرد.