به گزارش «نود اقتصادی» فیروز قاسم‌زاده مدیرکل اطلاعات و داده‌های آب و سخنگوی صنعت آب کشور در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری آب ایران اظهار داشت: گردهمایی سالانه بررسی آخرین مسائل و چالش‌های تولید آمار پایه آب کشور با حضور مدیرکل دفتر هیئت مدیره و امور مجلس شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، معاونان مطالعات پایه و تخصیص حوضه‌های آبریز کشور و همه مدیران مطالعات پایه منابع آب شرکت‌های آب منطقه‌ای به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای البرز برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، مسائل و چالش‌های تولید آمار پایه منابع کشور و نحوه استفاده از تکنولوژی‌ها و ابزارهای نوظهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته قاسم‌زاده اهم مسائل مطرح شده در نشست سالانه بررسی آخرین مسائل و چالش‌های تولید آمار پایه آب کشورعبارت بود از، ضرورت تقویت منابع اعتباری پایدار برای ارتقا، توسعه و بهره‌برداری و نگهداری شبکه سنجش؛ تأمین منابع اعتباری لازم برای ایستگاه‌های خسارت دیده از سیلاب‌ها و چاه‌های مشاهده‌ای خشک شده در سنوات گذشته؛ محدودیت‌های اعتباری طرح تکمیل و تجهیز ضرورت پیگیری موضوع از نهادهای متولی و نیز بهره‌گیری از اعتبارات مدیریت بحران برای جبران خسارت ایستگاه‌ها و بازطراحی و بهینه‌سازی شبکه سنجش

مدیرکل اطلاعات و داده‌های آب کشور ادامه داد: همچنین توسعه سامانه‌های هشدار سیل در کشور با توجه به افزایش فراوانی وقایع حدی متأثر از تغییر اقلیم؛ تأمین نیروی انسانی به‌ویژه در بخش کارشناسی و متصدیان مستقر در ایستگاه‌ها؛ تقویت ساختاری و جایگاه دفاتر مطالعات پایه؛ استفاده از ابزار نوین تولید آمار در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری؛ بهره‌برداری از سامانه جدید «تماب» برای جمع‌آوری و کنترل و ارزیابی آمار پایه منابع آب و زمینه‌سازی برای ورود دفاتر مطالعات پایه به انجام تحلیل‌های منابع آب و توسعه مدل‌های تصمیم‌یار از دیگر موارد مهم مطرح شده در این نشست بود.

وی بااشاره به اهمیت حکمرانی داده در بخش آب کشور اظهار داشت: بخشی از این گردهمایی به ارائه گزارش توسط یکی از متخصصین علم داده اختصاص یافت و مسائل حکمرانی داده در صنعت، خلق ارزش از داده‌های بخش آب کشور و نقش داده در سازمان‌های دولتی و حاکمیتی مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی صنعت آب کشور از برقراری خدمت هوشمند ارائه آمار پایه منابع آب در بستر دولت الکترونیک به آدرس my.gov.ir خبر داد و در خصوص انتشار آمار و اطلاعات پایه منابع آب اضافه کرد: بخش آب کشور تولیدکننده اطلاعات منابع و مصارف آب و بخشی از اطلاعات هواشناسی کشور است و در حال حاضر با هدف ارتقا خِرد سازمانی، ابزارهای لازم را در بستر رصدخانه ملی آب دنبال می‌کند تا اطلاعات جمع‌آوری شده با انجام پردازش‌های لازم و استفاده از نتایج آنها در سطوح مختلف مدیریتی و تصمیم گیری، منجر به بهبود مدیریت منابع و مصارف کشور شود.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: در همین راستا، داده‌ها و اطلاعات تولید شده با فراهم کردن ابزارهای جدید در اختیار عموم مردم به‌ویژه پژوهشگران و دانشگاهیان قرار می‌گیرد تا با انجام پژوهش‌های کاربردی در بهبود خدمات بخش آب کمک کنند.