به گزارش «نود اقتصادی» در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ با عدم نظارت بانک مرکزی وقت بر امور بانک سرمایه، منابع قابل‌توجهی از این بانک در قالب وام‌ به‌نام شرکت‌های صوری و کاغذی و سایر دریافت شد.

دریافت‌کنندگان این وام‌ها که ۶۹ شخص حقیقی و حقوقی بودند، بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ تقریبا مبالغ بسیار ناچیزی را به بانک برگرداندند، به‌طوریکه رقم تسهیلات دریافتی آنان از حدود ۵ یا ۶ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۰ رسید.

اما اخیرا براساس اطلاعاتی که در سامانه کدال منتشر شده، اقدامات قضایی و پیگیری‌های بانک مرکزی و مراکز نظارتی باعث شده فقط در سه فقره حدود ۴۴۶ میلیارد تومان از مطالبات بانک از حسین هدایتی وصول و از بدهی‌های وی به بانک کسر شود.