به گزارش «نود اقتصادی» طبق نامه‌ای که به دست خبرنگار ما رسیده یک دستگاه امنیتی کشور خطاب به  کلیه سازمان ها و دستگاه های مختلف در تاریخ ۲۹ تیر ماه اعلام کرده که با توجه به رد صلاحیت سلاح ورزی و عدم صلاحیت وی در جایگاه رییس اتاق بازرگانی ایران، از شرکت سلاح ورزی در جلسات، شوراها، مراسمات دولتی و همایش ها و برگزاری سخنرانی جلوگیری شود.

گفتنی است حسین سلاح ورزی علی رغم رد صلاحیت در انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی شرکت کرد و توانست حداکثر آرا را به دست بیاورد. 

لازم به ذکر است حراست وزارت صمت پیش از انتخابات در نامه ای رد صلاحیت وی را اعلام کرده بود ولی انجمن نظارت بر انتخابات توجهی به نامه نکرده بود.