به گزارش «نود اقتصادی» اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در مراسم تحلیف 20 رئیس  شعبه سیار تعزیرات حکومتی گفت: قضاوت، با مال، جان و ناموس مردم مرتبط است پس تمام تلاش شما این باشد که در قضاوت رضایتمندی خداوند حاکم باشد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، فلسفه تشکیل این سازمان را رسیدگی به تخلفات با سرعت بیشتر به منظور اثرگذاری لازم در حوزه تنظیم بازار با کمترین زمان و هزینه عنوان کرد و افزود: روسای شعب باید ضمن سرعت در کار شئون قضائی در رسیدگی ها، ارتباط با مردم و حضور در بازار را رعایت کنند. 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تاکید بر اطلاع رسانی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در بین مردم، گفت: در بحث اطلاع رسانی مطلع شدن مردم از برخورد با تخلفات باعث ایجاد امید در جامعه و تهدیدی برای متخلفان حوزه امنیت اقتصادی خواهد شد.
اصانلو افزود: اجازه ندهید قضاوت برای شما عادی و کلیشه ای شود که اگر این اتفاق بیافتد آن روز، پایان روز کاری شما خواهد بود و دنیا و آخرت شما خراب خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که قضاوت درست یا اشتباه قطعا در زندگی اثرگذار است، گفت: در هنگام قضاوت همیشه خودتان را جای ارباب رجوع قرار دهید و تصور کنید این مشکل برای خود شما اتفاق افتاده است، اگر به این موضوع خوب فکر کنید می توانید در کارتان موفق باشید. 
با معرفی این روسای شعب در 20 شهرستان کشور اداره تعزیرات حکومتی تشکیل و به صورت مستقل به پرونده های تعزیراتی رسیدگی می شود.