به گزارش «نود اقتصادی» آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد مجموع معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی کشور در سال گذشته حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که کل درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی در سال گذشته حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی، درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی سه برابر می‌شود.

قابل ذکر است علاوه‌بر اشخاص حقوقی، در ایران به دلیل فقدان زیرساخت‌های دریافت مالیات بر مجموع درآمد، عملا بخش زیادی از اشخاص حقیقی دارای مشاغل آزاد، معاف از مالیات هستند.