به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده از سوی اداره کانال سوئز، درآمد مصر از عبور کشتی‌ها از این کانال از حدود ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۷ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۱ رسیده و در سال ۲۰۲۲ نیز این مقدار با رشد بیش از ۳۴ درصدی به ۹/۴ میلیارد دلار رسیده است.

قابل ذکر است طبق گزارش اداره کانال سوئز، طی سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۵۰۰۰ کشتی باری از این کانال عبور کرده‌اند که بالاترین رکورد در تاریخ است.