به گزارش «نود اقتصادی» عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران اظهار کرد: برخی افراد و رسانه‌ها هنوز هم دنبال کم شدن جمعیت شهر تهران هستند، یعنی اخراج افراد کم بضاعت و فقرا از تهران، ما در شهرداری کاملا خلاف این سیاست عمل می‌کنیم.