به گزارش «نود اقتصادی» محمد نقی نقدعلی، نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار کرد: ضرغامی زمین‌های زیادی را در استان‌های مختلف قفل کرده و اجازه ساخت مسکن و توسعه شهر را نمی‌دهد. او بافت‌های تاریخی واقعی را رها کرده و جلوی تخریب آن‌ها را نمی‌گیرد. معاون پارلمانی ضرغامی از دولت قبل به‌جا مانده، مدیرکل گردشگری در اصفهان درگیر مسائل سیاسی و حاشیه‌ای است.