به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از دکتر حجت الله ورمزیاری، عضو هیئت دانشگاه تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار کرد: برای تنظیم بازار به جای تشکیل وزارت بازرگانی اتحادیه‌ها را توانمند کنید/ همه جای دنیا تنظیم بازار را اتحادیه‌ها انجام می‌دهند/ کشور را چند سال درگیر اصلاح آئین نامه‌ها نکنید.