به گزارش «نود اقتصادی» ناصر اسکندری، معاون شرکت مادر تخصصی برق حرارتی: یک زمانی برای جزئی‌ترین تعمیرات صنعت برق مستشار خارجی می‌آوردیم ولی الان نیروگاه با راندمان بالای ۵۳ درصد در کشور می‌سازیم. از نیروگاه یزد همه قطع امید کرده بوند ولی اکنون با تمام ظرفیت در اختیار شبکه برق کشور است.