به گزارش «نود اقتصادی» دکتر حامد نجفی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار کرد: بهم ریختگی بازار کالاهای اساسی در سال‌های اخیر ربطی به قانون انتزاع و نبود وزارت بازرگانی ندارد.

خبرنگار: بهزاد آقالو