به گزارش «نود اقتصادی»، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر توانسته تا با اعمال محدودیت برای بازار غیررسمی، حیات شریان‌های اصلی بازارهای حاشیه‌ای را مسدود کند‌.

این بانک با سیاست‌های متنوع خود در ابتدا تقاضای وارداتی و خدماتی را از این بازار به بازار مبادله کوچ داده و در مرحله بعد راه های کسب سود ناشی از ادامه حیات بازارهای حاشیه ای را از بین برده است.

این اقدامات باعث شده تا این بانک بتواند در بازارهای حاشیه ای ورود کند و با صرف منابع کمتری نسبت به گذشته، عملیات بازارگردانی را به انجام رساند.

طبق نمودار، مداخله بانک مرکزی در بازارهای غیر رسمی طی ۱۴ روز گذشته نرخ دلار را در یک روند نزولی قرار داد و قیمت این ارز را با بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش، به حدود ۵۱ هزار تومان بازگرداند.

 بنظر میرسد بانک مرکزی قصد دارد پس از تثبیت حاکمیت خود در تمامی بازارها و ایجاد مرجعیت رسمی تعیین نرخ انواع ارز از طریق مرکز مبادله، در مرحله بعدی، طرح کوچک سازی بازارهای حاشیه ای را به اجرا درآورد.