به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران از تعداد پراوانه‌های ساختمانی صادر شده برای احداث مسکن در کشور، تعداد واحدهای درج شده در پروانه ساختمانی پایتخت در ۹ماهه ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار و ۳۸ واحد رسیده که کاهش ۸/۹ درصدی نسبت به ۹ماهه ۱۴۰۰ دارد.

براساس این آمارها، تعداد واحدهای درج شده در پروانه ساختمانی شهر تهران در سال ۱۴۰۰ درمجموع ۴۴ هزار و ۵۴۹ واحد بوده که این تعداد کمترین ساخت‌وساز از سال ۱۳۷۷ بوده است.

به نظر می‌رسد در زمستان ۱۴۰۱ نیز روند ۹ماهه تکرار شود که در آن صورت، ساخت‌وساز کل ۱۲ماهه ۱۴۰۱ نیز کمتر از ساخت‌ساز دوره ۲۳ ساله ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱ باشد.