به گزارش «نود اقتصادی» محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان تصویب شد.

وی افزود: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان اقدام خوبی است و می تواند فضای کسب  و کار را در مناطق مرزی تسهیل کند. این موضوع انتفاع را به مردم مناطق مرزی برمی‌گرداند. سعی می کنیم گزارش این لایحه را تا دو هفته آینده نهایی و اواسط خرداد ماه به صحن مجلس ارائه کنیم.

پورابراهیمی گفت: همچنین در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس متن طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی مورد توافق قرار گرفت و مسئولان دولت و اتاق بازرگانی نکاتی را مطرح کردند. تا دو هفته آینده تشکیل وزرات بازرگانی تعیین تکلیف خواهد شد؛ لذا تلاش داریم تا مدت زمان به وجود آمده طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی را به صحن علنی ارسال کنیم. البته متن نهایی کمیسیون در این بخش بارگذاری شده و قرار شد تا تغییرات این طرح تا دو هفته آینده به اتمام برسد.