به گزارش «نود اقتصادی» تعداد انبوه قوانین در حوزه‌های مختلف باعث شده هر کس در موضوعات واحد تفسیر و تعبیر متفاوتی ارائه دهد. همچنین تورم قوانین باعث شده مردم و فعالان اقتصادی با سردرگمی روبرو شده و احقاق حقوق آنان با اشکال مواجه شود. در این راستا، مجلس شورای اسلامی چندین سال است اقدام به گردآوری قوانین و احکام نامعتبر در حوزه‌های مختلف کرده است.

اخیرا لیست قوانین نامعتبر حوزه گردشگری و میراث فرهنگی از سوی مجلس منتشر شده که نشان می‌دهد ۵۵۹ قانون و ۲۰۱۹ احکام قانونی در این حوزه وجود داشته که از این تعداد، ۲۹۶ قانون نامعتبر و ۲۶۳ قانون معتبر بوده است. در بخش احکام قانونی نیز ۱۰۱۶ احکام قانون نامعتبر و ۱۰۰۳ مورد معتبر است.