به گزارش «نود اقتصادی» احد آزادی‌خواه اظهار کرد: بنده از خودم در قبال تهمت ناروایی که وزیر صمت در دفاعیات خود به بنده وارد کردند دفاع می‌کنم. وزیر گفتند که بنده در شعبه ۲۷ جنایی دادسرا حاضر شدم به ایشان می‌گویم آقای فاطمی امین هر کس به شما آدرس داده اشتباه کرده است. یک هیات حقیقت‌یاب تشکیل شود رئیس شعبه ۲۷ جنایی نیز مشخص است بروند ببینند آیا آزادی‌خواه تلفنی با این شعبه داشته یا در این شعبه حضور پیدا کرده است یا خیر. سندی در این حوزه وجود ندارد آقای فاطمی امین باید عذرخواهی کند.

در بحث شرکتی که فرمودند در تعزیرات هیچ پرونده‌ای ندارد ولی ایشان گفتند در تعزیرات حکومتی این شرکت دارای محکومیت است. آقای فاطمی امین این صندلی وزارت اینقدر ارزش ندارد که تهمت وارد کنید. آقای فاطمی امین از مافیا صحبت کردند انتظار می‌رود شفاف بگویند که مافیا چه کسی است. بنده از کارگران در آن شرکت دفاع کردم. فرافکنی و بی‌حرمتی به نماینده مجلس شورای اسلامی نباید صورت گیرد.

آیا شما مقام قضایی هستید که به سادگی تصمیم می‌گیرید؟ بنده برای شما احترام قائل هستم. تقاضا دارم استیضاح را به حاشیه نبرید. ان‌شاءالله انتظار می‌رود با رای نمایندگان وزارت صمت نجات پیدا کند و صنعت نفس بکشد. آقای فاطمی امین در مسند دیگری مشغول شوند.