به گزارش «نود اقتصادی» سید جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در مخالفت با استیضاح وزیر صمت از اینکه برخی نمایندگان آمارهای رسمی دولت در حوزه خودرو را زیر سوال بردند، انتقاد کرد و گفت: کدام شرع مقدس به ما اجازه داده است که دستاوردهای نظام را زیر سوال ببریم.اگر با فاطمی امین مشکلی دارید، عیبی ندارد اما با نظام که مشکل ندارید.

وی با بیان اینکه دشمن در رسانه های داخلی و خارجی فعال است تا عملکرد نظام را زیر سوال ببرد، خطاب به نمایندگان گفت: با این اقدامات مجلس را به عنوان یکی از ارکان نظام می زنید، دولت را زیر سوال می برید.

نماینده تفت و میبد اظهار داشت: در سالیان اخیر یکی از بی ثبات ترین وزارت خانه ها وزارت صمت بوده است ساده ترین اقدام عزل وزیر صمت است. وزیر می‌آید با چندین تاییدیه آمار می‌دهد بعد می‌گوییم وزیر دروغ می‌گوید، اگر با فاطمی‌امین مشکل دارید چرا نظام را زیر سوال می‌بریم؟

میرمحمدی ادامه داد: مجلس را متهم می‌کنیم ۴ ماه پیش خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان داده‌اند که وزیر استیضاح نشود! تو را به خدا نکنید شما مجلس را زیر سوال می‌برید.

وی تاکید کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت حتی یک سند از یک خودرو تحویلی به نماینده هم نیاورده‌اند! نماینده می‌گوید وزیر آشنایان خود را به وزارت‌خانه آورده. خب بگو چه کسی آمده است.

نماینده تفت و میبد گفت: استیضاح وزیر پیام همدلی برای حل مشکلات کشور نیست.