به گزارش «نود اقتصادی» گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد که مانده بدهی‌های خارجی کشور در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱، حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار بود که در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵.۷ درصد کاهش یافته است.

از این میزان بدهی ۲۸ درصد معادل‌ یک میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار به بدهی‌های کوتاه مدت و ۷۲ درصد معادل ۴ میلیارد و ۶۰۰ هزار دلار به بدهی‌های بلندمدت اختصاص داشت. در پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ سهم بدهی‌های کوتاه مدت از کل بدهی‌های خارجی کشور ۰/۸ واحد درصد کاهش یافته است.