به گزارش «نود اقتصادی» وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: قاچاق کالا به هر دو موضوع مطرح شده در شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید ضربه وارد کرده و مانع تحقق آن‌ها می‌شود. به‌طورکلی قاچاق کالا منجر به رشد اقتصاد غیررسمی می‎‌شود؛ در این شرایط منابع ارزی به جهت واردات کالاهایی از کشور خارج می‌شود که مبتنی بر نیازهای اساسی نیست. همچنین عدم مدیریت بانک مرکزی بر این فرایند موجب نابسامانی بیشتر بازار ارز خواهد شد.

وی افزود: قاچاق عامل مهمی در افزایش نرخ ارز است. بخشی از منابع ارزی کشور بابت واردات غیررسمی و قاچاق از کشور خارج می‌شود. در نتیجه این مسئله باعث تشدید ناترازی ارزی شده و نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز، موجب افزایش قیمت دلار و به دنبال آن افزایش قیمت دارایی‌ها می‌شود؛ از طرفی شاهد افزایش نرخ کالا و خدمات در کشور خواهیم بود. در نتیجه تمامی این افزایش قیمت‌ها سبب تشدید تورم خواهد شد.

شقاقی شهری بیان کرد:  یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران بحث ناترازی ارزی و یکی از رویه‌هایی که این ناترازی را تشدید می‌کند، همان مسئله قاچاق کالا است. در واقع قاچاق کالا از طریق ایجاد ناترازی ارزی در کشور به افزایش تورم دامن می‌زند.