به گزارش «نود اقتصادی» در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، دولت از دو سال پیش اقدام به ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت کرد.

با اجرای این طرح تصور اولیه این بود که تعداد کارتخوان‌های مورد استفاده و دارای تراکنش کاهش قابل‌توجهی داشته باشد اما بررسی آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد تعداد کارتخوان‌های دارای تراکنش نه‌تنها کم نشده، بلکه افزایش نیز یافته و تا اسفندماه ۱۴۰۱ به ۸ میلیون و ۵۳ هزار دستگاه رسیده است.بر طبق این آمارها، به ازای هر ۱۰۰ ایرانی ۹/۵ دستگاه کارتخوان دارای تراکنش وجود دارد. 

 قابل ذکر است گرچه استفاده گسترده از کارتخوان‌ها به شفافیت بیشتر، رصد بهتر تراکنش‌ها و حکمرانی ریال کمک می‌کند اما استفاده همزمان برخی از اصناف از چندین کارتخوان موجب شده برخی برای فرار مالیاتی تراکنش‌های خود را با چندین کارتخوان انجام دهند.