به گزارش «نود اقتصادی»، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: نه رشد اقتصادی بدون حل مشکل تورم مطلوب است و  نه تورم بدون حل مشکل رشد اقتصادی مناسب است و به هر دو باید همزمان پرداخته شود.

وی افزود: بنابراین به جای اینکه برای حل رکود به تورم دامن بزنیم و یا تورم را حل کنیم که به رکود منجر شود، باید رکورد تورمی را حل کنیم و سیاست‌هایی را به کار بگیریم که هر دو همزمان حل شوند.

قادری عنوان کرد: وقتی عمده تجارت کشورمان با کشورهایی مانند روسیه، چین، امارات و عراق است می توان از امکان کاهش وابستگی به دلار استفاده کرد. با توجه به این موضوع می‌توان برای تجارت از سیاست‌های تهاتری با این کشورها استفاده کرد و وابستگی به دلار را کم کنیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از آسیب‌هایی که در طول این مدت با آن مواجه بوده‌ایم این است که بخش عمده‌ای از درآمدهای ما با یک ارز و هزینه‌ها با ارز دیگر است، لذا وقتی تحریم باشیم تبدیل ارز و ایجاد تنوع در سبد ارزی ما را با مشکل مواجه می‌کند. 

وی گفت: در این شرایط باید نظام مبادله‌ای و تهاتری را در دستور کار قرار دهیم و از این امکان و فرصت استفاده کنیم و آسیب‌پذیری اقتصادی را کاهش دهیم تا تاب‌آوری اقتصادی ما در مقابل تکانه‌های بیرونی افزایش یابد.