به گزارش «نود اقتصادی» طبق اعلام وزارت صمت خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۱ بیش از یک ‌میلیون و ۳۴۷ هزار دستگاه انواع خودرو تولید کردند که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط تولید سالانه خودرو در ۸ سال دولت قبل یک میلیون و ۶۴ هزار دستگاه بود. تولید خودروی کشور طی ۴ سال متوالی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به زیر یک میلیون دستگاه سقوط کرده بود.