به گزارش «نود اقتصادی»، هرمز منصوری، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت: بیشترین سهم استفاده از پروتئین در دنیا اختصاص به تولید شیر دارد و پس از آن تولید تخم مرغ.

وی بیان کرد: در کشور ما، ۱۵۲ میلیون تن مصرف مواد غذایی داریم. میزان تولید کشاورزی ما ۱۳۳ میلیون تن است که از این میان ۱۱۰ میلیون تن سهم گیاهی است و ۲۲ میلیون تن سهم تولیدات حیوانی است.

این عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ما برآورد ۳۰ میلیون تن تلفات و ضایعات و هدررفت این بخش را در طول زنجیره تامین داریم، در واقع نزدیک به سی درصد از تولیدات کشاورزی در کشور تبدیل به ضایعات می شود، که این عدد معادل غذای ۱۸ میلیون نفر است.

منصوری بیان کرد: برای هر منطقه و هر ناحیه می شود از ضایعات کشاورزی همان منطقه با بهره‌وری بالای ۶۰ درصد برای تامین خوراک‌های دامی استفاده کرد. غنی سازی ضایعات کشاورزی جهت استفاده بهتر دام می تواند ضامن امنیت غذایی و کاهش وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی باشد.